All news

En kæmpe i vindmølleindustrien takker af

Efter i 37 år at have stået for en afgørende udvikling af vindmøllesektoren i såvel Danmark som i resten af verden, har direktør og grundlægger af EMD International A/S, Per Nielsen, valgt at gå på pension og overdrage rollen til vicedirektør Christian Ingerslev Sørensen, der overtog CEO-rollen fra den 1. januar 2024.

Frank Rosager, bestyrelsesformand for EMDFonden, der ejer EMD International A/S, udtaler: “Per Nielsen har været en afgørende nøglefigur i den globale vindmølleindustri, der har placeret EMD i en verdensledende rolle”

Der er sket en imponerende udvikling fra 80’erne, hvor projektudviklere fysisk tog ud og visuelt vurderede landskabets ruhed i 10-20 km. radius omkring en potentiel placering af vindmøller, frem til i dag, hvor EMD med nok Europas største vejrdatabase for hver 3 km2 i EU, kan levere timedata mere end 20 år tilbage i tid og op til en højde på 300 meter. Dette anvendes af især projektudviklere, der ønsker en præcis beregning af en kommende vind- eller solparks produktion.

Christian Ingerslev Sørensen har allerede fungeret som vicedirektør i EMD i de seneste fire år, og har gradvist overtaget ledelsesfunktionerne i EMD fra Per Nielsen. Desuden har han især haft fokus på at udvikle salgs- og marketingområdet.

“Christian har den helt rette kombination af organisatorisk og teknologisk forståelse samt salgs- og ledelseserfaring. Han er en moderne leder med et stort drive, der kan videreudvikle både vores internationale tilstedeværelse og ikke mindst det dedikerede drive, der er i organisationen for at skabe grøn innovation,” udtaler Frank Rosager.

Christian Ingerslev Sørensen ser frem til sin nye rolle: “EMD har en stærk position inden for grøn omstilling, og jeg ser frem til at bygge videre på den innovative arv, Per og teamet har skabt. Vi står over for en masse spændende udfordringer, og jeg er begejstret for at lede virksomheden ind i en endnu mere bæredygtig fremtid.”

For at fejre Per Nielsens imponerende bidrag fra at udvikle en helt basal softwareløsning til vindindustrien til Danmark i 80’erne, til at blive det verdensførende softwareværktøj til udvikling af vindmølleprojekter globalt, afholdes en afskedsreception den 15. marts 2024 i Aalborg.